Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

BÌNH UỐNG 

BB47 - Bình Uống Step 1 Combi Teteo New 
BB41 - Bình Uống Combi Pooh Step 1 
BB48 - Bình Uống Step 2 Combi Teteo New 
BB42 - Bình Uống Combi Pooh Step 2 
BB49 - Bình Uống Step 3 Combi Teteo New 
BB43 - Bình Uống Combi Pooh Step 3 
BB47 - Bình Uống Step 4 Combi Teteo New 
BB44 - Bình Uống Combi Pooh Step 4 
BB45 - Set Bình Uống Combi Pooh 3 Step 
BB51 - Set Bình Uống Combi Teteo New 3 Step 
BB46 - Set Bình Uống Combi Pooh 4 Step 
BB52 - Set Bình Uống Combi Teteo New 4 Step 

BB53 - Nắp Thay Bình Uống Combi Teteo Step1 
BB54 - Núm Ti Uống Combi Teteo Step 1 
BB55 - Nắp Thay Bình Uống Combi Teteo Step2 
BB56 - Ống Hút Bình Uống Combi Teteo Step 2 ( Hộp 2 Size) 

BB57 - Nắp Thay Bình Uống Combi Teteo Step3 
BB58 - Ống Hút Bình Uống Combi Teteo Step 3 Hộp 2 Cái 
BB59 - Nắp Thay Bình Uống Combi Teteo Step4 
BB60 - Bình Uống Combi Mug Step 1 
BB61 - Bình Uống Combi Mug Step 2 
BB62 - Bình Uống Combi Mug Step 3 
BB63 - Bình Uống Combi Mug Step 4 

BB64 - Nắp Thay Bình Uống Combi Mug Step 1 
BB68 - Núm Ti Uống Combi Mug Step 1 
BB65 - Nắp Thay Bình Uống Combi Mug Step 2
BB66 - Nắp Thay Bình Uống Combi Mug Step 3 
BB70 - Ống Hút Bình Uống Combi Mug Step 3 Hộp 2 Cái 
BB67 - Nắp Thay Bình Uống Combi Mug Step 4 
BB71 - Bình Uống Pigeon Magmag Step 1
BB72 - Bình Uống Pigeon Magmag Step 2
BB73 - Bình Uống Pigeon Magmag Step 3
BB74 - Bình Uống Pigeon Magmag Step 4
BB80 - Set Bình Uống Pigeon 4 Step
BB82 - Bình Ống Hút pigeon Tall - Hồng 

BB83 - Bình Ống Hút pigeon Tall - Vàng 

BB84 - Bình Ống Hút pigeon Tall - Xanh 
BB94 - Ống Hút Thay Thế Bình Ống Hút pigeon Tall 1 Cai

BB95 - Bình Ống Hút Giữ NhiệtKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét