Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

SỮA NHẬT

SI01 - Sữa Icreo 0
SI02 - Sữa Icreo 0 Dạng Thanh
SI91 - Sữa Icreo 9
SI92 - Sữa Icreo 9 Dạng Thanh
SM01 - Sữa Meiji 0 


SM02 - Sữa Meiji 0 Dạng Thanh Hộp 24 Thanh 

SM03 - Sữa Meiji 0 Dạng Thanh Hộp 5 Thanh
Set 2 hộp lớn + 1 hộp nhỏ 

SM91 - Sữa Meiji 9 
SM92 - Sữa Meiji 9 Dạng Thanh Hộp 24 Thanh 

SM93 - Sữa Meiji 9 Dạng Thanh Hộp 5 Thanh 
Set 2 hộp lớn + 1 hộp nhỏ

SW01 - Sữa Wacodo 0
SW02 - Sữa Wacodo 0 Dạng Thanh
SW91 - Sữa Wacodo 9
SW92 - Sữa Wacodo 9 Dạng Thanh
SM01 - Sữa Morinaga 0 

SM02 - Sữa Morinaga 0 Dạng Thanh 

SM91 - Sữa Morinaga 9 
SM92 - Sữa Morinaga 9 Dạng Thanh 

SM00 - Sữa Morinaga Cho Trẻ Dị Ứng
SW00 - Sữa Wacodo Cho Trẻ Dị Ứng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét