Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

ĐỒ DÙNG GIỮ NHIỆT

BB06 - Bình Ủ Thermos 2000ml
BB09 - Bình Ủ Nóng Lạnh Zojirushi 1300ml
BB08 - Bình Ủ Nóng Lạnh Zojirushi 800ml
BB07 - Bình Ủ Nóng Lạnh Zojirushi 480ml
BB85 - Bình Giữ Nhiệt Paru 500ml

BB86 - Bình Giữ Nhiệt Paru 800ml

BB87 - Bình Giữ Nhiệt Paru 1000ml
BB88 - Bình Giữ Nhiệt Paru 1200ml
BB89 - Bình Giữ Nhiệt Paru 1500ml

BB13 - Túi Giữ Nhiệt Combi Pooh 1
BB14 - Túi Giữ Nhiệt Combi Pooh 2
BB95 - Bình Ống Hút Giữ Nhiệt
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét